J. C. GIESSING LAMPEN AND METTALLWAAREN FABRIK NÜRNBERG
J.C. GIESSING, NÜRNBERG DEUTSCHE REISCHBAHN KEROSENE LANTERNS
Johann Christoph Giessing Kereosene lantern mfg.
Comments: 0